referenties

Organisatie van bewakingspersoneel


Organisatie van bewakingspersoneel

Culturele sector

Deze klant in de culturele sector contacteerde ons na een eerder uitgevoerd succesvol project met de vraag om de organisatie van hun bewakingspersoneel onder de loep te nemen. De klant apprecieerde de eerder geleverde diensten van ons bedrijf en vroeg aldus om de scope uit te breiden.

 

De klant vond in ons de onafhankelijke partner die in staat zou zijn om de huidige organisatie van het bewakingspersoneel te toetsen aan de vernieuwde wetgeving hieromtrent en om de nodige aanbevelingen te formuleren om zich als organisatie te kunnen professionaliseren en conform te stellen aan de wetgeving.

 

De opzet van dit project was om de bewaking binnen de verschillende musea te evalueren, met elkaar te vergelijken en een analyse te maken. Security consultants die zich eerder verdiepten in de nieuwe wetgeving en reeds ervaring opdeden met betrekking tot bewaking, namen deel aan dit project.

 

Gedurende een doorlooptijd van slechts enkele maanden werden alle musea bezocht en werd er met de aanwezige bewakingsagenten gesproken. Door middel van interviews, ter beschikking gestelde documenten en overleg met hun hiërarchische leiding werd een analyse gemaakt. Voor elk musea werd er een rapport opgemaakt dat nadien werd  opgenomen in een globale analyse waarbij aan de klant werd meegedeeld welke maatregelen noodzakelijk waren om zich conform de wetgeving te organiseren. De klant werd eveneens geholpen met betrekking tot het prioritiseren van deze maatregelen.

 


Heeft u nog vragen over ons dienstenaanbod?