Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGEN


Brandbeveiliging


Camerabeveiliging


Toegangscontrole


Inbraakbeveiliging


Perimeter
beveiliging

Fysische
beveiliging

 

Toegangscontrole

 

Algemeen

Een toegangscontrolesysteem controleert het gebruik van “toegangen”. Deze toegangen kunnen zowel klassieke deuren, poorten, ramen, slagbomen, … als andere toegangen omvatten.

Doel
 • De zorg voor het uitsluitend verlenen van toegang aan bevoegde personen en daarnaast het onderkennen en melden van pogingen tot een illegaal binnen- en/of buitentreden
 • De zorg voor het uitsluitend verlenen van toegang aan bevoegde personen
 • Projectbenadering

  Risicoanalyse

    1 Risico-identificatie
  • Inventariseren van alle materiële en immateriële waarden.
  • Nagaan aan welke potentiële agressies (soorten en middelen) deze waarden kun­nen blootgesteld zijn.

                Uit de combinatie van 'waarden' en 'potentiële agressies', volgt:
  "Wat (wie) beschermd dient te worden tegen welke vormen van agressie?"

    2 Risico-evaluatie
  • Rangschikken van de hoger vermelde reeks risico's in dalende lijn van belang.
  • Twee parameters spelen hierbij een determinerende rol:
  •  kans op voorkomen en
  •  belangrijkheid van het verwacht verlies.

  Beveiligingsstrategie

  Het bepalen van de beveiligingsstrategie komt er op neer dat men een antwoord gaat formuleren op de vraag waar men de "lat" wenst te leggen. Hierbij zal SCOPE een evenwichtige mix maken van de 4 fundamentele houdingen die men kan aannemen t.o.v. risico's, zijnde:

  • risico’s verminderen;
  • risico's zelf dragen;
  • risico's of gevolgen van risico's overdragen;
  • risico's vermijden.

  Beveiligingsconcept toegangscontrole

  • Verdeling van site/gebouw in zones met verschillend beveiligingsniveau
  • Definitie van de toegangen tot ieder van de zones
  • Definitie van de gebruikers van de toegangen:
  • Personeel
  • Beperkt gedeelte personeel
  • Bezoekers
  • Personeel derden (onderhoud,…)
  • Leveranciers
  • ...
  • Definitie van de te controleren elementen : per toegang
  • Voetgangers
  • Voetgangers met fiets
  • Personenwagens
  • Vrachtwagens
  • Goederen
  • Definitie van de controlerichting
  • Gecontroleerd in/vrij uit
  • Gecontroleerd in/gecontroleerd uit
  • Vrij in/gecontroleerd uit
  • Vrij in/vrij uit i.f.v. aspect tijd
  • Doel van het beveiligingsconcept
  • Bepalen waar, wanneer, wie en wat gecontroleerd moet worden


 • Geautomatiseerde toegangscontrole

  • Systeemopzet

   • Stand-alone : lezing en beoordeling op lokaal niveau
      • Voordelen
       • De uitval van 1 lezer heeft geen invloed op andere lezers
       • Responstijd
       • Beperkte bekabeling
      • Nadelen
       • Afzonderlijke programmatie
       • Enkel toegangsverlening
       • Kostprijs lezer
       • Geen historische gegevens

   • Online : lezing lokaal, beoordeling centraal
      • Voordelen
       • Gecentraliseerde programmatie en beheer
       • Toegangscontrole  - alarmbeheer
       • Kostprijs lezer
       • Historiek van bewegingen en alarmen
      • Nadelen
       • Bij uitval centraal systeem, totale uitval van de toegangscontrole
       • Responstijd
       • Bekabeling
       • Kostprijs centraal systeem

   • Distributed : lezing en beoordeling op lokaal niveau, alarmen en bewegingen op centraal niveau
      • Voordelen
       • Gecentraliseerde programmatie en beheer
       • Toegangscontrole - alarmbeheer
       • Historiek van bewegingen en alarmen
       • Uitval centraal systeem enkel invloed op online alarmverwerking
       • Responstijd
       • De uitval van 1 lezer heeft geen invloed op andere lezers
      • Nadelen
       • Kostprijs (lezers en centraal systeem)
       • Bekabeling
  Medium
  • Keuzecriteria
     • Fraudebestendig
     • Betrouwbaar
     • Gebruiksvriendelijk
     • Kostprijs
  • Kaarttechnologie
     • Proximity
     • Mifare
     • Handsfree
     • Biometrie
     • codeklavier
     • ...
  • Systeemvereisten
     •  
  • Fysisch bouwkundige aspecten
    • deuren
    • ramen
    • loopstraten
    • personensas
    • materialensas
    • poorten
    • slagbomen
    • roadblockers
    • voertuigensas
    •  
  • Organisatorische aspecten
    • systeembeheer
    • dagelijks beheer

 •  
  SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

  Webdesign: Lieve