Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGSGEBIEDENRisico-
analyse


Beveiligings-
strategie


Audit


Voorontwerpen


Ontwerpen
lastenboeken


Project
management


Procedures


Organisatorische
elementen

 

 

Projectmanagement
 • Opstellen van het aanbestedingsdossier
 • Evaluatie van de aanbiedingen
 • Opvolging van de realisatie
 • Opleveringen
 • Opstellen van het aanbestedingsdossier

  Het globale technisch en administratief dossier wordt door SCOPE aangevuld met de nodige implementatietekeningen, meetstaat en inschrijvingsdocumenten.

  SCOPE staat de aangezochte aanbieders bij met alle nodige informatie voor het opmaken van hun aanbieding. SCOPE begeleidt hen indien nodig ook bij het bezoeken van de site.

 • Evaluatie van de aanbiedingen
 • SCOPE staat de opdrachtgever bij, bij de evaluatie van de ontvangen aanbiedingen.  SCOPE levert de opdrachtgever daarbij een gemotiveerd rapport met een vergelijkende evaluatie van de verschillende aanbiedingen en hieruit volgende een voorstel van de te weerhouden aanbieding.

 • Opvolging van de realisatie

 • SCOPE volgt de werken die betrekking hebben op alle beveiligingsmaatregelen op.  Dit geldt dus zowel voor de fysische als de elektronische maatregelen. SCOPE verzorgt de coördinatie van alle werken die betrekking hebben op de beveiligingsmaatregelen. SCOPE controleert tevens de meetstaten die door de aannemers die aan de beveiligingsinstallatie werken, worden ingediend.

 • Opleveringen

 • SCOPE controleert de indienststelling en levert de opdrachtgever een gemotiveerd rapport om al dan niet over te gaan tot de voorlopige aanvaarding. Indien noodzakelijk zal SCOPE een lijst opstellen van eventuele bijkomende testen, noodzakelijk voor het bekomen van deze voorlopige aanvaarding.

 
SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve