Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGEN


Brandbeveiliging


Camerabeveiliging


Toegangscontrole


Inbraakbeveiliging


Perimeter
beveiliging

Fysische
beveiliging

 

Perimeterbeveiliging

 

Concept

Het uit te werken concept heeft voornamelijk als doelstelling een eerste barrière te vormen rond het gebouw of de te beveiligen site. Een conceptuele vorm van perimeterbeveiliging dient in analogie met het concept van inbraakbeveiliging te bestaan uit een combinatie van vertragende  (fysische) en detectie (elektronische)  middelen.
  
De uit te werken oplossing dient het vroegtijdig signaleren aan het bewakend personeel enhet security-management  te geven bij het overschrijden van de fysische barrière van de perimeter. In combinatie met vorige incidenten dient het beheersysteem te worden ontworpen, zodat ogenblikkelijk een degelijke verificatie kan plaatshebben en aansluitend een interventie kan worden opgestart.

De aangewende beveiligingsmiddelen kunnen zijn:

  • op de rand van de site:
   • Elektronische:
  • Omheining detectie
  • Verificatie van de detectie
   • Fysische:
  • Omheining
  • voertuigbarrières
  • poorten
  • slagbomen
  • roadbarrières
  • op de site:
   • Elektronische:
  • Camera bewaking;
  • Bewegingsdetectie;
  • Verificatie
   • Fysische:
  • grachten
  • prikkeldraad
  • beplanting
Opstellen van technische, functionele en administratieve bepalingen

Op basis van het weerhouden voorontwerp stelt SCOPE het volledige lastenboek samen.  Hierbij worden deze installaties beschreven die de onderstellingen waarvan men tijdens het voorontwerp is uitgegaan, zowel technisch als functioneel kunnen waarmaken.

Opstellen van het aanbestedingsdossier

Het globale technisch en administratief dossier wordt door SCOPE aangevuld met de nodige implementatietekeningen, meetstaat en inschrijvingsdocumenten.
SCOPE staat de aangezochte aanbieders uiteraard bij met alle nodige informatie voor het opmaken van hun aanbieding. SCOPE begeleidt hen indien nodig ook bij het bezoeken van de site.


Evaluatie van de aanbiedingen

SCOPE staat de opdrachtgever bij, bij de evaluatie van de ontvangen aanbiedingen.
SCOPE levert de opdrachtgever daarbij een gemotiveerd rapport met een vergelijkende evaluatie tussen de verschillende aanbiedingen en hieruit volgend een voorstel van de te weerhouden aanbieding. 

Projectbenadering

Gedurende de volledige looptijd van het project zal er een intense samenwerking tussen de klant, SCOPE en de eventuele overige partners welke binnen het project noodzakelijk zijn.
Van al deze contacten zal de gepaste verslaggeving plaatsvinden onder de vorm van een logboek/dagboek van de werken.

Opvolging van de uitvoering

SCOPE:

 • volgt op expliciete vraag van de opdrachtgever de werken die betrekking hebben op alle werken met betrekking tot de inbraak installatie.
 • verzorgt de coördinatie van alle werken of controleert alle elementen die betrekking hebben op de inbraak installatie;
 • controleert de vorderingsstaten die door de aannemers die voor de inbraak -installatie werken, worden ingediend;
 • controleert de ingediende technische fiches;
 • is op afroep beschikbaar voor een wekelijkse werfvergadering;
 • volgt de uitvoeringsplanning op.

Opleveringen

SCOPE controleert de indienststelling en levert de opdrachtgever een gemotiveerd rapport om al dan niet over te gaan tot de voorlopige aanvaarding.

 
SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve