Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGSGEBIEDENRisico-
analyse


Beveiligings-
strategie


Audit


Voorontwerpen


Ontwerpen
lastenboeken


Project
management


Procedures


Organisatorische
elementen

 

 

Organisatorische elementen

 

 

In de categorie organisatorische elementen kan men o.a. volgende onderdelen onderscheiden:
Sensibilisering, Procedures, Nood- en crisisplannen en Opleidingen

Veiligheid is een zaak van iedereen, maar opdat iedereen gemotiveerd zou zijn om op de gepaste manier bij te dragen tot de beveiliging, dient het hoe en het waarom van procedures, richtlijnen en uitrustingen duidelijk te zijn.

Het doel van sensibilisering is het verstrekken van informatie met betrekking tot de beveiligingspolitiek aan alle niveaus in de organisatie.

Het inzicht van werknemers over het waarom en het hoe van procedures, draagt in belangrijke mate bij tot hun betrokkenheid in het hele beveiligingsgebeuren en is dan ook een essentiƫle succesfactor. Procedures dienen enkel die informatie te bevatten die voor de desbetreffende werknemer van belang is.

Vele bedrijven beschikken over algemene beveiligingsprocedures, maar het is voor vele werknemers niet altijd evident deze op een correcte manier toe te passen. De ‘vertaling’ van deze algemene procedures naar een concrete opleiding, rekening houdend met lokale omstandigheden en gewoonten is een andere dienstverlening waarvoor bedrijven beroep kunnen doen op SCOPE.

 

 

 

 
SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve