Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGSBEBIEDEN


Wie zijn wij


Bedrijf


FilosofieTeam


Erkenningen


Links


Referenties

 

LINKS

 

  • FOD Binnenlandse Zaken: Algemene Directie Veiligheid en Preventie

                                       http://www.ibz.be/code/nl/loc/secuprev.shtml

  • Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) (privacycommissie)

                                       http://www.privacycommission.be/nl

  • FOD Buitenlandse Zaken: Nationale VeiligheidsOverheid (NVO)

                                      http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/organogram_en_structuur/nvo/

  • Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding (ANPI)

                                       http://www.anpi.be/launch.cfm

  • Vinçotte

                                       http://www.vincotte.be/nl_be/over-vincotte/

  •  Bosec

                                       http://www.bosec.be/bosec/nl/content/branddetectie

  • Bureau voor Normalisatie (NBN)

                                       http://www.nbn.be/nl/over-nbn/nbn

  • Wet Tobback

                                      https://vigilis.ibz.be/Pages/main.aspx?Culture=nl&pageid=beveiliging/burger/wetgeving

  • INCERT

                                       http://www.incert.be/nl/


 

 
Steenweg op Oosthoven 120 bus 1, 2300 Turnhout - Tel. +32 475 396 423 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve