Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGEN


Brandbeveiliging


Camerabeveiliging


Toegangscontrole


Inbraakbeveiliging


Perimeter
beveiliging

Fysische
beveiliging

 

Inbraakbeveiliging

 

Onderzoekende (Analytische) fase

Algemeen kan men stellen dat voorwerpen en of waarden (materieel of immaterieel) onderhevig zijn aan bepaalde risico’s. Dit houdt in dat deze voorwerpen/waarden door externe factoren beschadigd, gesaboteerd of ontvreemd kunnen worden. Teneinde belangrijke voorwerpen/waarden te beschermen tegen dergelijke risico’s, kan men ze enerzijds zodanig ontwerpen dat het risico geminimaliseerd wordt. Anderzijds kunnen die voorwerpen/waarden beschermd worden door bijkomende externe beveiligingsmaatregelen te implementeren.

Die bijkomende externe beveiligingsmiddelen kunnen de te beschermen voorwerpen/waarden in zekere mate beschermen

Strategische uitwerking

De aangewende beveiligingsmiddelen moeten een coherent geheel vormen. Een beveiligingssysteem is maar zo sterk als haar zwakste schakel.

In een organisatie kan men dikwijls een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld publieke zones, semi-publieke zones, personeelszones en hoge-risico zones met beperkte toegang. Bij het uitwerken van een beveiligingssysteem zal de organisatie dan dikwijls in compartimenten ingedeeld worden, waarbij speciale aandacht besteed wordt aan de overgang van een compartiment naar een ander. Deze werkwijze met verschillende ‘verdedigingsgordels’ vereenvoudigt het opbouwen van een coherent geheel en vermijdt dat elementen over het hoofd gezien worden.

Elektronische middelen

Elektronische middelen zijn een elementaire aanvulling op de organisatorische en bouwkundige maatregelen. Bij elke vorm van agressie dient men in eerste instantie in staat te zijn om zo vlug mogelijk te detecteren dat er iets (abnormaal) gebeurt.  Hiertoe maakt men gebruik van (elektronische) detectie elementen.

We kunnen o.a. volgende elektronische middelen onderscheiden:

 • detectiesystemen: is samengesteld uit een elektronisch systeem dat een luid of een stil alarm geeft bij een gedetecteerde poging tot agressie of combinatie van brand/inbraak. Detectiesystemen kunnen dienen om een inbraakpoging te detecteren, alarmdiensten te verwittigen of om bepaalde agressoren af te schrikken.
 • bewakingscamera’s voor verificatie, eventueel voorzien van intelligente detectieanalyse;
 • toegangscontrolesystemen: hebben als doel om slechts bepaalde bezoekers toegang te geven in een bepaalde ruimte
Fysische middelen

Het doel van fysische beveiligingsmiddelen bestaat uit het beschermen van specifieke voorwerpen/waarden of zones tegen specifieke risico’s zoals o.a. inbraak.
Die bescherming houdt in dat de agressie gestopt, vertraagd of bemoeilijkt wordt, om zodoende tijd te winnen om een interventie uit te voeren die ofwel het risico zelf uitschakelt (agressor inrekenen), of die het voorwerp evacueert om het zo vrij te stellen van de blootstelling aan het risico.

Teneinde een optimaal resultaat te bekomen, kan geopteerd worden om een combinatie van verschillende types weerstanden op te bouwen. Het is namelijk zo dat elk beveiligingsmiddel sterke en zwakkere kanten heeft. Het combineren van verschillende barrières verhoogt de mate van beveiliging.

De coherentie van de ingezette middelen is van groot belang. Het heeft doorgaans geen zin om slechts één zijde van een belangrijk voorwerp te beveiligen en de overige zijden ongemoeid te laten. Een beveiliging is maar zo sterk als haar zwakste schakel. Om een coherente implementatie van middelen toe te laten is het aangewezen om zones en compartimenten te definiëren. Voor elke overgang tussen die zones kunnen dan principiële concepten opgesteld worden.

De aangewende beveiligingsmiddelen kunnen zijn:

 • op de rand van gebouwen en lokalen:
  • muren
  • daken
  • deuren
  • sloten
  • personensassen, loopstraten en klapdeurtjes
 • in de lokalen:
  • inbraak- en kogelwerende deuren
  • inbraak- en kogelwerende ramen
  • kluizen

 
SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve