Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGEN


Brandbeveiliging


Camerabeveiliging


Toegangscontrole


Inbraakbeveiliging


Perimeter
beveiliging

Fysische
beveiliging

 

Fysische beveiligingsmiddelen

 

 

Het doel van fysische beveiligingsmiddelen bestaat uit het beschermen van specifieke voorwerpen/waarden of zones tegen specifieke risico’s zoals o.a. inbraak.
Die bescherming houdt in dat de agressie gestopt, vertraagd of bemoeilijkt wordt, om zodoende tijd te winnen om een interventie uit te voeren die ofwel het risico zelf uitschakelt (agressor inrekenen), of die het voorwerp evacueert om het zo vrij te stellen van de blootstelling aan het risico.

 

Teneinde een optimaal resultaat te bekomen, kan geopteerd worden om een combinatie van verschillende types weerstanden op te bouwen. Het is namelijk zo dat elk beveiligingsmiddel sterke en zwakkere kanten heeft. Het combineren van verschillende barrières verhoogt de mate van beveiliging.

 

De coherentie van de ingezette middelen is van groot belang. Het heeft doorgaans geen zin om slechts één zijde van een belangrijk voorwerp te beveiligen en de overige zijden ongemoeid te laten. Een beveiliging is maar zo sterk als haar zwakste schakel. Om een coherente implementatie van middelen toe te laten is het aangewezen om zones en compartimenten te definiëren. Voor elke overgang tussen die zones kunnen dan principiële concepten opgesteld worden.

 

 

 

 

 

 

 
SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve