Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGEN


Brandbeveiliging


Camerabeveiliging


Toegangscontrole


Inbraakbeveiliging


Perimeter
beveiliging

Fysische
beveiliging

 

Camerabewaking – Algemeen

 

Concept

Het uit te werken concept heeft voornamelijk als doelstelling de vele vormen van voorkomende criminaliteit te ontmoedigen alsook het vroegtijdig signaleren aan het security-management. De uit te werken oplossing dient de nodige ondersteuning op het werkterrein te geven tijdens voornoemde incidenten en/of tijdens evenementen. Tevens dient het beheersysteem te worden ontworpen, zodat het na gebeurlijke feiten er op een vlugge en gebruiksvriendelijke manier beelden kunnen geconsulteerd worden.

Camerabewaking – Algemeen

Studie & Ontwerp

Uitgaande van de studie van de voorgaande elementen en de studie van het plaatselijk gebruik, zal
SCOPE, na overleg met de opdrachtgever, in staat zijn om o.a.:

 • de site(s) op te delen in zones van verschillend beveiligingsniveau;
 • het juiste spectrum van de “te beveiligingen” area’s te definiëren;
 • een optimale inplanting van de camera’s en de communicatieapparatuur te bepalen;
 • het juiste advies te verlenen voor de toegepaste camera’s (vaste, Dome, mobiel, vandaalbestendigheid, weerbestendigheid, onderhoud, e.d.);
 • de juiste cameratechnologie te bepalen in functie van de gemeten lichtsterkte ter plaatse;
 • de geschikte software voor beeldanalyse te bepalen (bvb;personen detectie, nummerplaatherkenning, geluidsbehandeling, sturingen op afstand, … e.d.)
 • de juiste videotransmissie-technologie uit te werken   (Fiber; draadloos, ….;
 • de bediening en visualisatie van de bestaande controlekamer te optimaliseren, en dit rekening houdend met eventuele uitbreidingen in de toekomst.
Opstellen van technische, functionele en administratieve bepalingen

Op basis van het weerhouden voorontwerp stelt SCOPE het volledige lastenboek samen.  Hierbij worden deze installaties beschreven die de onderstellingen waarvan men tijdens het voorontwerp is uitgegaan, zowel technisch als functioneel kunnen waarmaken.

Opstellen van het aanbestedingsdossier

Het globale technisch en administratief dossier wordt door SCOPE aangevuld met de nodige implementatietekeningen, meetstaat en inschrijvingsdocumenten.
SCOPE staat de aangezochte aanbieders uiteraard bij met alle nodige informatie voor het opmaken van hun aanbieding.  SCOPE begeleidt hen indien nodig ook bij het bezoeken van de site.

Evaluatie van de aanbiedingen

SCOPE staat de opdrachtgever bij, bij de evaluatie van de ontvangen aanbiedingen.
SCOPE levert de opdrachtgever daarbij een gemotiveerd rapport met een vergelijkende evaluatie tussen de verschillende aanbiedingen en hieruit volgend een voorstel van de te weerhouden aanbieding. 

Projectbenadering

Gedurende de volledige looptijd van het project zal er een intense samenwerking tussen de klant, SCOPE en de eventuele overige partners welke binnen het project noodzakelijk zijn.   

Van al deze contacten zal de gepaste verslaggeving plaatsvinden onder de vorm van een logboek-dagboek van de werken.

Opvolging van de uitvoering

SCOPE:

 • volgt op expliciete vraag van de opdrachtgever de werken die betrekking hebben op alle werken met betrekking tot de camera installatie.
 • verzorgt de coördinatie van alle werken of controleert alle elementen die betrekking hebben op de camera installatie;
 • controleert de vorderingsstaten die door de aannemers die voor de camera-installatie werken, worden ingediend;
 • controleert de ingediende technische fiches;
 • is op afroep beschikbaar voor een wekelijkse werfvergadering;
 • volgt de uitvoeringsplanning op.
Opleveringen

SCOPE controleert de indienststelling en levert de opdrachtgever een gemotiveerd rapport om al dan niet over te gaan tot de voorlopige aanvaarding.

Camerabewaking – In een stadsomgeving

Concept

Het uit te werken concept heeft voornamelijk als doelstelling de vele vormen van voorkomende criminaliteit te ontmoedigen alsook het vroegtijdig signaleren aan de Politie. De uit te werken oplossing dient de nodige ondersteuning op het werkterrein te geven tijdens voornoemde incidenten en/of tijdens evenementen. Tevens dient het beheersysteem te worden ontworpen, zodat het na gebeurlijke feiten er op een vlugge en gebruiksvriendelijke manier beelden kunnen worden opgezocht.

Studie & ontwerp

Bepalen van kritische zones

Het bepalen van de kritische zones die door het plaatselijke Politiekorps als prioritair beschouwd worden, met name: uitgangsbuurten, plaatsen waar frequent een toenemende agressie wordt vastgesteld, stationsbuurt, uitgangsbuurten, shoppingcentra, plaatsen waar frequent evenementen worden georganiseerd, plaatsen waar eventueel nieuwe projecten worden opgestart, voornaamste vluchtwegen, eventueel nieuw geplande verbindingswegen, …

Volgende aanpak zal worden gevolgd:

 • opmaken van een inventaris van de bestaande infrastructuur
 • bepalen van zones met een verschillend beveiligingsniveau
 • bepalen van de nieuwe locatie, afhankelijk van het beveiligingsniveau
 • definitie van het juiste spectrum van de nieuw “te beveiligingen” area’s
 • bepaling van eventueel risicoverhogende factoren
 • verlenen van advies over organisatorische elementen en wet- en regelgeving

SCOPE zal hiervoor een gedetailleerd rapport afleveren waarin de behoefteanalyse met de te valideren objecten en doelstellingen worden weergeven. Daarenboven zullen, indien noodzakelijk, de nodige meetings en/of workshops georganiseerd worden met dito rapportering. Dit rapport zal een gedetailleerd visualisatieplan van de camera’s met inplanting en camerabeelden per locatie visueel weergeven en beschrijven.

De toepassingsgebieden bepalen voor ANPR-camera’s

Dit onderzoek heeft betrekking op het bepalen van een aantal mogelijke vluchtroutes die door de plaatselijke politiezone als prioritair beschouwd worden.

Volgende aanpak zal worden gevolgd:

 • analyse van de algemene werking door middel van ANPR-camera’s en het beheer ervan;
 • het bepalen van de mogelijke vluchtwegen waar nummerplaatherkenning dient te worden toegepast;
 • onderzoek naar de inplanting (visualisatie), connectiviteit & communicatie mogelijkheden.

SCOPE zal hiervoor een duidelijk inplantingsrapport afleveren voorzien van:

 • het resultaat van het onderzoek van alle mogelijke vluchtwegen in en rond de politiezone
 • het opsplitsen van de prioriteiten en het bepalen van een stappenplan naar implementatie van het totale pakket aan ANPR-camera’s in de toekomst;
 • de voorgestelde inplantingen/opstellingen van de mogelijke locaties;
 • de mogelijkheden in het perspectief van een samenwerking met andere politiezones met een ANPR-netwerk,
Toepassing van verplaatsbare (mobiele) bewakingscamera’s

In deze fase zal het toepassingsgebied worden besproken met de stuurgroep van de klant voor het gebruik van vaste verplaatsbare camera‘s. Het betreft camera’s welke tijdelijk zullen ingezet worden bij evenementen en/of mogelijke plaatsen van agressie of sluikstorten. Indien noodzakelijk, zal SCOPE de nodige workshops organiseren om de juiste applicatie te kunnen bepalen.  SCOPE werkt vanuit deze analyse voorstellen uit op niveau van schetsontwerp.

Toepassing van Drones

SCOPE onderzoekt in samenspraak met de klant op welk vlak het inzetten van Drones interessant kan zijn. Verder zal SCOPE zijn gebruikelijke contacten aanspreken welke reeds ervaring hebben bij het inzetten van drones voor speciale doeleinden.

SCOPE levert hierover een rapport af met een duidelijk standpunt per besproken opportuniteit met de klant.

Het cameranetwerk in het algemeen

Dit onderzoek heeft betrekking op eventuele bestaande infrastructuur (netwerk) en op eventuele reeds bestaande apparatuur.

SCOPE zal in deze fase onderzoek verrichten  op basis van onderstaande mogelijkheden:

 • de juiste videotransmissie-technologie of upgrade uit te werken na de analyse (technische screening) van het bestaande/toekomstige cameranetwerk;
 • de meest flexibele opstelling van het draadloze netwerk te bepalen, en dit rekening houdend met de nieuwe bijkomende locaties voor nieuwe camera’s en de op termijn nieuwe geplande locatie van de controlekamer;
 • het uitvoeren van een Path-Engineering ten behoeve van het draadloze netwerk;
 • eventueel alternatieven uitzoeken op vlak van mogelijke ondergrondse verbindingen;
 • onderzoek naar mogelijke aansluiting met het voedingsnetwerk;
Opstellen van technische, functionele en administratieve bepalingen

Op basis van het weerhouden voorontwerp stelt SCOPE het volledige lastenboek samen.  Hierbij worden deze installaties beschreven die de onderstellingen waarvan men tijdens het voorontwerp is uitgegaan, zowel technisch als functioneel kunnen waarmaken.

Opstellen van het aanbestedingsdossier

Het globale technisch en administratief dossier wordt door SCOPE aangevuld met de nodige implementatietekeningen, meetstaat en inschrijvingsdocumenten.
SCOPE staat de aangezochte aanbieders uiteraard bij met alle nodige informatie voor het opmaken van hun aanbieding. SCOPE begeleidt hen indien nodig ook bij het bezoeken van de stadsomgeving.

Evaluatie van de aanbiedingen

SCOPE staat de opdrachtgever bij, bij de evaluatie van de ontvangen aanbiedingen.
SCOPE levert de opdrachtgever daarbij een gemotiveerd rapport met een vergelijkende evaluatie tussen de verschillende aanbiedingen en hieruit volgend een voorstel van de te weerhouden aanbieding. 

Projectbenadering

Gedurende de volledige looptijd van het project zal er een intense samenwerking tussen de klant, SCOPE en de eventuele overige partners welke binnen het project noodzakelijk zijn.
Van al deze contacten zal de gepaste verslaggeving plaatsvinden onder de vorm van een logboek/dagboek van de werken.

Opvolging van de uitvoering

SCOPE:

 • volgt op expliciete vraag van de opdrachtgever de werken die betrekking hebben op alle werken met betrekking tot de camera installatie.
 • verzorgt de coördinatie van alle werken of controleert alle elementen die betrekking hebben op de camera installatie;
 • controleert de vorderingsstaten die door de aannemers die voor de camera-installatie werken, worden ingediend;
 • controleert de ingediende technische fiches;
 • is op afroep beschikbaar voor een wekelijkse werfvergadering;
 • volgt de uitvoeringsplanning op.

Opleveringen

SCOPE controleert de indienststelling en levert de opdrachtgever een gemotiveerd rapport om al dan niet over te gaan tot de voorlopige aanvaarding.

 
SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve