Scope CVBA

Security Consultants & Project Engineers    
 
HOME DIENSTEN TOEPASSINGSGEBIEDENRisico-
analyse


Beveiligings-
strategie


Audit


Voorontwerpen


Ontwerpen
lastenboeken


Project
management


Procedures


Organisatorische
elementen

 

Audit

 

Wanneer maatregelen dienen genomen te worden in een bestaand gebouw of omgeving dient men rekening te houden met alle elementen die op het vlak van beveiliging reeds bestaan of er een invloed op kunnen hebben.

 • Inventariseren van de huidige security-middelen

In het algemeen kunnen drie categorieën middelen onderscheiden worden:

 • elektronische elementen
 • constructieve elementen
 • organisatorische elementen

Voor ieder van de categorieën wordt nagegaan over welke elementen men beschikt en wat hun kwaliteiten of tekorten zijn.

 • Wat de elektronische elementen betreft, wordt nagegaan of ze doeltreffend werden opgesteld, hoe er op alarmen gereageerd wordt alsook de coherentie met de overige middelen.
 • Rekening houdend met de waarden en de weerhouden agressies, wordt de doeltreffendheid en de kwaliteit van de constructieve elementen (deuren, ramen,...) nagegaan in functie van de detectiewaarschijnlijkheid en de vooropgestelde interventietijd.
 • Ook de organisatorische maatregelen die samenhangen met beveiligingsaspecten, worden nagegaan.

 • Evaluatie van de middelen ten opzichte van de risico's

Dit onderdeel van de audit dient een antwoord te verstrekken op de vraag of de bestaande middelen voldoen om succesvol het hoofd te kunnen bieden aan de weerhouden agressies, rekening houdend met de vooropgestelde strategie.

Indien uit de resultaten van de evaluatie blijkt dat de huidig beschikbare middelen niet volstaan om een bevredigend beveiligingsniveau te bereiken, zal SCOPE alternatieve beveiligingsoplossingen voorstellen op het niveau schetsontwerp, waarbij voor ieder van de alternatieven een indicatieve raming zal aangegeven worden.

Rekening houdend met de weerhouden strategische doelstellingen worden deze alternatieven met elkaar vergeleken en afgewogen.

Een weldoordachte beveiliging is steeds een combinatie van middelen uit de drie hoger vermelde categorieën die elkaar perfect aanvullen. Wij spreken in een dergelijk geval van een geïntegreerde security oplossing.

 

 • In eerste instantie dient men in staat te zijn te detecteren dat er iets (abnormaal) gebeurt.  Hiertoe maakt men gebruik van (elektronische) detectie elementen.
 • In tweede instantie dient men weerstand te creëren, hiertoe maakt men gebruik van constructieve en mechanische elementen.
 • Tenslotte dient, wanneer men detecteert dat er iets gebeurt en men heeft weerstand gecreëerd, iemand ook iets te doen. Tot deze laatste categorie behoren de organisatorische elementen.

 
SCOPE CVBA Weg naar Zwartberg 231 b6, B 3660 Opglabbeek - Tel. 032 (0)89 56 06 30 - e mail: info@scope.be

Webdesign: Lieve